Nova Consulting
ul. Powstańców 103/16, 05-804 Pruszków
NIP: 534-207-46-94, REGON: 141437839

Kontakt:
e-mail: biuro@novaconsulting.pl 
telefon: +48 608 519 805

O firmie.

Nova Consulting
to polska, rodzinna firma założona w 2011 roku przez Jakuba Nowaka. Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów konsultingowych, wynajętych sił sprzedaży oraz szkoleń z zakresu zarządzania i handlu. Jako założyciel firmy z doświadczeniem pracy w korporacjach na stanowiskach zarządczych, będąc przedsiębiorcą od 2007 roku z sukcesami wierzę w motto Mistrza Yody: „Rób albo nie rób, nie ma próbowania”.

Misja – rozwój firm Klientów w oparciu o budowanie kultury organizacyjnej i podnoszenie efektywności pracy.

Wizja – wprowadzanie kultury biznesowej opartej na partnerstwie w każdym prowadzonym projekcie.

Wartości: 

 • Odpowiedzialność. Bycie przedsiębiorcą uczy spójności: co myślę, co mówię i co robię – konsekwentnie.
 • Pasja. „Rób albo nie rób, nie ma próbowania”.
 • Asertywność. Możemy mieć inne opinie, stanowiska i równocześnie szanujemy się.
Partnerzy.

Oferta.

Konsulting – realizacja uzgodnionej wizji i strategii zgodnie z wartościami firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, kulturowym, politycznym. Cel nadrzędny to poprawa jakości pracy i wyników operacyjnych firmy. Ścisła współpraca z Zarządem i Zespołem Pracowników.


Szkolenia
– interaktywne podejście do szkoleń - 30% teorii, 70% praktyki. W ramach potrzeb użycie: wykłady, testy, kamery, coaching grupy, informacja zwrotna, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, plan rozwoju.

 • Obsługa klienta - standardy obsługi to jedno, ważne jak będą wykonane.
 • Rozmowa handlowa – jak się komunikować, aby się porozumieć i przekonać drugą osobę.
 • Prezentacje - do jednej osoby, kliku, tłumu.
 • Negocjacje - nastawienie na partnerstwo, długoterminowe budowanie relacji biznesowych.
 • Zarządzanie - jak zachować równowagę jako: lider, coach, manager.
 • Przywództwo - wizja, wartości, strategia w oparciu o budowanie odpowiedzilności.
 • Coaching - pomoc Pracownikowi w procesie samorozwoju.
 • On the Job (trening, mentoring, coaching) - praca w terenie z Klientami i Pracownikami.

Wynajęte Zespoły Sprzedażowe – Handlowcy, Reprezentanci, Przedstawiciele, Managerowie, projekty „Tajemniczy Klient”, Call Center.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty prosimy o kontakt.

O mnie.

Jakub Nowak. Mam wieloletnie doświadczenie sprzedażowe, negocjacyjne, szkoleniowe i managerskie począwszy od lat 90 zeszłego wieku.  Mówię w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Zajmowałem stanowiska sprzedażowe, kierownicze, dyrektorskie i trenerskie w firmach: Merck Sharp & Dohme Inc, Bristol- Myers Squibb Inc., Wyeth.  Byłem odpowiedzialny za podnoszenie wyników operacyjnych firm, zarządzanie, zespołami pracowników, ścisłą współpracę z Działem Personalnym przy budowaniu profili kompetencyjnych, rekrutacje i prowadzenie szkoleń komunikacyjnych dla Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Przedstawicieli. Szkoliłem z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie: umiejętności handlowych, prezentacji, negocjacji, zarządzania i coachingu w Polsce, Anglii, Francji, Czechach. Byłem odpowiedzialny za implementację amerykańskich szkoleń firmy Achieve Forum w Polsce oraz administrację e-learningu Learning Excellence Centre. Współpracuję również z amerykańską firmą Yucon Learning prowadząc szkolenia z negocjacji. Jestem licencjonowanym Trenerem i Coachem. Zarządzałem wynajętymi zespołami handlowymi, prowadziłem szkolenia sprzedażowe, rozwijałem sprzedaż polskich producentów w Zachodniej Europie.
Jestem wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Akademia Menedżerska – Nowoczesna praktyka zarządzania firmą” prowadząc zajęcia z Negocjacji i Etyki w biznesie.

W Nova Consulting specjalizuję się w projektach związanych z:
- rozwijaniem strategii firm, procesów sprzedaży,
- towrzeniem i prowadzeniem Wynajętych Zespołów Sprzedaży,
- rozwojem kompetencji Zespołów Handlowych i Zarządczych,
- szkoleniami,
- On the Job. 

Wybrani Klienci: